'

Index onderwerpen

A’damse Raad  Religies en Levensbeschouwing 212

Abdullahi an Na`im, Soedan, 150

Abortus 186

Abraham bij joden, christenen en moslims 81

Abraham in de Koran 42, 81

Abrahamitische dialoog (Harry Polak) 200

Afbeeldingen, verbod op - , 182

Afghanistan, geweldloos verzet, 206

Afrika, dialoog in 119

Ahmadiyya 38

Ahmadiyya over Jezus’ dood 163

Al Andalus (Andalusië), J.C.M. 109, 114

Al Farabi 91

Alawiya (Algerije) 177

Al-Baghdâdi, preek van – en commentaar 210

Al-Baghdadi, preek van- , 210

Albanië, succes met dialoog in- , 203

Al Hallâj 168

Alevieten 124

Alevieten 49

Al-Kabir-moskee (A’dam) en djihaad 210

Al-Kabir-moskee (A’dam) over djihaad 210

Amsterdams Buurvrouwen Contact 180

Antwerpen, San’tEgidio-gemeenschap 203

Antwerpen, succes met dialoog in - , 203

Arkoun, prof. Mohammed, in Nl. 110

Arras-dagen 170

Averroës 142

Avicenna (Ibn Sina), spreken over God 149

Backx, Piet, in memoriam 108

Badaliya-beweging (Massignon) 210, 211

Badscha Khan, Afghanistan, 206

Badshah Khan, vredesactivist in India 188

Bagdad, Iraakse meisjes over zichzelf 29

Balkan, Osmaanse rijk en 145

Balkan, WCRP en IKV, projecten 178

Barmhartige, Levende, Vergevende, de -,208

Barmhartigheid bij christ. en moslims 142

Barmhartigheid in Koran, hadieth en Bijbel 217

Barnabasevangelie   55,  155 bl. 188-189

Bedevaart 5, 16

Bedevaart (hajj) 87

Bedevaart, zes moslims over -, 189

Beeldverbod 182

Beeldvorming 128, 155, 201

Beeldvorming v islam in Nederland 201

Bekering 127, 156

België, dialoog in 146-147

België, El Kalima 195

België, gemengde huwelijke in - , 195

België, interculturele patiëntenbegeleiding, 186

België, Interreligieuze vieringen 158

België, islamonderwijs 144

België, moslims en christenen in -, 195

België, Moslims in, 107

België, moslimvertegenwoordiging in - , 195

België, samenwerking in openbaar onderwijs 174,

België, trialoog van priester, rabbijn, imam 199

Benedictijnen en sji’ieten in gesprek 200

Benhedouga, Abdelhamid, novelle over terrorisme 175

Berichtgeving, Islam en 93

Besnijdenis, 119

Bezit in jodendom, christendom, islam 204

Bidden, samen -, 158

Bijbel en islam 14

Bijbel en Koran lezen (Indonesië) 201

Bijbel en Koran vertalen 117

Bijbel en Koran, Parallelle verhalen in-, 181

Bijbel en koranteksten, gebruik van-, 51

Bijbel, barmhartigheid in - ,217

Bio-ethiek in christendom en islam 186

Bosnië, moslims in-, 113

Bosnië, Tuzla, bruggen bouwen 162

Bosnië-Herzegovina, verzoening 178

Barmhartigheid, ‘Islam is – ‘(Khorcide) 217

Bronnen voor dialoog, prot. en katholieke -, 211

Brussel, Interrelig. Levensbesch. Platform 168

Brussel, succes met dialoog in- , 203

Cairo-overleg en Raad van Kerken 206

Call of the Minaret, Cragg, 173

Calvijn, beelden van de islam bij 128

Certain sympathy of Scriptures (Cragg) 173

Charles de Foucauld, moslims en-, 179

Christelijke scholen en mosl. leerlingen 66

Christendom, Küng over -, 172

Christenen in M-Oosten en Libanon 202

Christus 6, 7

Christus in Koran 18

Christus, dood van Christus in Koran 19

Common Word, A-, Een gemeenschappelijk Woord 183

Common Word, A, Reacties op -, 183, 191

Common Word, A-, reacties van  Nl. predikanten 191

Comparatieve theologie (In vrijheid Verbonden) 212

Conciliair Proces, Islam en 92

Conferentie Colombo (1982) 63

Conferentie Salzburg (1978) 39

Conferentie Wereldraad van kerken( 1979 ) 53

Congres Cordoba 9

Cordoba en Serajewo 122

Coskun Çörüz, interview met 146-47

Cragg, K., Eerbetoon aan - 173

Cragg, Kenneth, C.V. van - , 173

Democratie, Islam en 56

Den Haag, ontmoetingen 131

Dialoog 124615, 2162, 77, 130, 131, 137

Dialoog en Jezusruimte (B. Standaert) 200

Dialoog en paus Johannes Paulus II 172

Dialoog en Raden van kerken 212

Dialoog II, 146-147, 203

Dialoog in geest van Franciscus 130

Dialoog in Indonesië 194

Dialoog in praktijk, Londen 131

Dialoog in praktijk, Utrecht, 146-47

Dialoog volgens Tariq Ramadan 192

Dialoog, Abrahamitische – (H. Polak), 200

Dialoog, educatie, verzoening (Gülen) 184

Dialoog, Interreligieuze monastieke-, 200

Dialoog, Katholieke en prot. bronnen voor- 211

Dialoog, ontwikkeling van een term 160

Dialoog, R.K. documenten over -, 172, 214

Dialoog, succes in-, R’dam, Brussel, Antwerpen 203

Diyanet en imams in Nederland 179

Djeha, humor in de volkscultuur 198

Dominee (Slomp) en imam (V Bommel) 146-47

Dood en sterven in boeddhisme 190

Dood en sterven in christendom 190

Dood en sterven in hindoeïsme 190

Dood en sterven in humanisme 190

Dood en sterven in islam 190

Dood en sterven in jodendom 190

Dood en ziekte 186

Driebergen, ontmoetingsavonden 180

Eckhardt 146-47

Eenheid van God 142

El Kalima (België) 195

Ervaringen prot. met Turkse moslims in D. 59

Ethiek, Bio-, in christendom en islam 186

Ethiek, Koran en islamitische 44

Ethiek, Medische-, 186

Ethiek, Sociaal ethiek in islam 154

Euro-Arabische dialoog 128

Europa, Islam in - ,209

Europa, Wortels van-, (Tariq Ramadan) 192

Europese bisschoppen over moslim jongeren 205

Europese interreligieuze dialoog in Nl. 205

Europese Raad voor Fatwa en onderzoek 197

Euthanasie 186

Exegese, geboorteverhaal Jezus in Koran 82

Expertisecentrum isl. culturen Vlaanderen 207

Extremisme, Strijd tegen -  (Miroslav Volf), 206

Familie, Harem en -, (G. Tillion) 52

Fatima Mernissi 96        

Fatwa, Europese Raad voor _ en onderzoek 197

Feminisme, scheppingsverhaal 136

Feministische theologie en interrelig. Dialoog 193

Fethullah Gülen 184

Filosofen, drie 91

Franciscus en sultan Al-Kamil 210

Franciscus en sultan Al-Kâmil 210, 211

Frankrijk, staat en mosl. organisaties 148

Frans van der Lugt, bruggenbouwer en martelaar 215

Gastvrijheid in islam, 216

Gebed, Verenigd in-, Genk, Zwolle 138

Gebedssnoer 40

Gebedsteksten 41

Geboorte Jezus in Koran 82

Geestelijke verzorgers, samenwerking, 174

Geestelijke verzorging voor vrouwen 154

Geestelijke verzorging, 143, 125                            

Geleerden, islamitische, over christendom 101

Geloof en rede 122

Gemeenschappelijk Woord, Een- , 183

Gemeenschappelijk Woord, reacties op Een -, 185

Gemeenschapsonderwijs, samenwerking in B. 174

Gemengde huwelijken in België 195

Gereformeerd  Oecumenische Raad 150

Getuigen met moslims 69

Getuigenis, dialoog en -, 146-47

Gevangenis, geestelijke verzorgers in -, 174

Gevangenispastoraat 116

Geweld en Islam (K. Armstrong), 215

Geweld in bijbelboek rechters, 215

Geweld in joden-, christendom, islam, hindoeïsme 175

Geweldloze weerbaarheid 206

Gezondheidszorg, Interculturalisatie in - , 186

Godsdienst in publieke domein 207

Godsdienstvrijheid in België 148

Godsdienstvrijheid in W. Europa 148

Godsdienstvrijheid, Islam en-, 44,

Goed en kwaad 37

Groot-Brittannië, Moslims in - ,209

Gülen en dialoog 176

Gülen en Roemi 184

Gülen, aanval op - , 185

Gülen, Fethullah 184

Gülen, Hizmet-beweging 209

Gülenbeweging 184

Haarlems beraad Religies (Stem in de stad) 212

Haddj 5, 16

Haddj, zes moslims over - , 189

Hadji Hanbali Maksum, imam, 105

Hagar en Sara, Platform, N-Holland, 146-47

Hagar in Genesis en islamitische traditie 216

Halal, haram 11

Hamza Zeid Kailani, schuld en vergeving 116

Handicap, moslims met - ,186

Harem en familie (G. Tillion) 52

Harem, Van – tot Fitna, 201

Hassan al Banna, verdedigd door T. Ramadan 192

Hassan Hanafi 91

Heil in Koran en Bijbel 17

Heilige gebouwen claimen? 103

Heilige gebouwen? 152

Heilige oorlog 103

Henri Martin Institute of Islamic Studies, Hyderabad, India 188

Hersendood, Marokkaans kind, 136

Hizbolla’s nationale en regionale ambities 213

Hizbollah, Ontstaan van – in Libanon , 213

Hizmet-beweging (Fethulllah Gülen), 209

Homoseksualiteit 104

Hoofddoeken 171

Hoofddoeken voor sport 182

Houdingen t.o.v. islam 22

Hulp bij zoeken naar moskee 75

Hulpverlening, Islamitische-, 154

Humor , Joodse - , 198

Humor in Arabisch cultureel erfgoed 198

Humor in de Bijbel (Boek Rechters) 198

Humor in de volkscultuur (Djeha) 198

Huwelijk, gemengd-, 31, 35, 120

Huwelijken moslims en christenen 71

I.S.N., Islamitische Stichting Nederland 157

Ibn Arabi 177

Ibn Rushd 142

Ibn Sina (Avicenna), spreken over God 149

Ibn Tufayl 142

Identiteit en dialoog 146-47

IKV projecten in Bosnië-Herzegovina 178

Imam (v Bommel) en dominee (Slomp) 146-47

Imam als geestelijk verzorger (Parnassia) 143

Imam en gebed 36

Imam in zorgsector 120

Imam, opleiding 134

Imam, rol van imam in Nederland 179

Imam, voorbeeld en voorganger 105

Imams , training van- ,179

Imams en r.k. pastores, ontmoeting 158

Imams, opleiding(en) in Nederland 119, 179

In Vrijheid Verbonden 212

India, leider Asghar Ali engineer 120

India, vredesactiviteit in - , 188

Indonesië (1908) de belastingoorlog 103

Indonesië 42, 48, 88, 146-47

Indonesië, advies aan regering 134

Indonesië, Bijbel en Koran lezen 201

Indonesië, dialoog in -, 194

Indonesië, geschiedenis van islam in, 134

Indonesië, gesprek met mw.  Abdurrahman Wahid 162

Indonesië, islam op middelbare scholen 121

Indonesië, modernisering en islam in-, 115

Indonesië, Ramadan in -, 194

Indonesië, vernieuwing sjarie’a ? 167

Indonesische moslims in Nederland 205

Integratie moslim migranten in U.K, Fr., Duitsland 207

Interconfessional Dialogue 128

Interculturele patiëntenbegeleiding  (B.) ,186

Internet, Islam en -, 148

Interrelig. Dialoog en feministische theologie 193

Interreligieus gebed 166

Interreligieus leren in Nederland 159

Interreligieus leren in Pakistan 159

Interreligieus leren in Vlaanderen 159

Interreligieus leren met Bijbel en Koran 159

Interreligieuze Confer. Europese theologes 193

Interreligieuze dialoog in Bosnië-Herzegovina 178

Interreligieuze dialoog in Macedonië 178

Interreligieuze dialoog, Europese - , 205

Interreligieuze dialoog, Jordaanse koning en-, 179

Interreligieuze excursie Rotterdam 180

Interreligieuze vieringen in Friesland 158

Interreligieuze vredeswake in België 158

Iraanse islam 54

Iran 42

Islam en Dialoog, St. , 184

Islam en geweld (K. Armstrong), 215

Islam en moderne tijd 8

Islam in Frankrijk 171

Islam over grenzen heen in Europa 165

Islam, Küng over - , 172

Islam, Nederlandse - ? 205

Islambeleving  Turkse en Marokkaanse jongeren 205

Islameducatie 146-47

IS-leer verworpen (open brief) 210

IS-leer verworpen 210

Israelisch -Palestijns conflict 206

Israelisch-Palestijns conflict 141

James Wuye en Muhammad Ashafa (Nigeria), 206

Javaans-Surinaamse moslims in Nl. 108

Jawdat Said, Syrië, geweldloosheid 206

JCM (Joden Christenen Moslims conferenties) 199

Jeruzalem 27

Jeugdwerk door Turkse hulpverlener in B. 154

Jezus in Koran (Ali Merad) 163

Jezus in Koran, verhalen van profeten, hadieths 163

Jezus’ dood 163

Jezusruimte en ontmoeting (B. Standaert) 200

Jihaad 103

Jihadisme, vreedzame strijd tegen- , 214

Joden,  christenen, moslims 21, 199, 204

Joden, christenen, moslims,  Bendorf 1989, 95

Jodendom, Küng over - , 172

Johannes Paulus II en dialoog 172

Jongeren, Europese bisschoppen over moslim -, 205

Jongeren, literatuur voor moslim -, 144

Jongeren, Turkse 98

Jongeren, Turkse en Marokkaanse in Nl. -, 205

Joodse humor 198

Jordanië, koninklijke familie en dialoog 179

Journées d’Arras 170

Jubileumbijeenkomst (26.1.2000) 148

Julianakerk, Den Haag, wordt geen moskee 152

K.E.K, St. Pölten 1984, 69

Kalender, islamitische 12

Kalender, islamitische 141

Kalligrafie 182 

Katholiek Raad voor Dialoog 171

Kerk, kan een – moskee worden? 152

Kerkenconferentie Graz 1997, 133, 135

KerkMarokkanen, steun aan 42

Kerst in Jul. v. Stolbergschool Ede, 106

Khorasani, Hassan, Golbang, interview met- ,213

Kleding, algemeen 171

Kleding, islamitische - , mannen 171

Koran 86

Koran, context, soera 2, An-nisâ

Koran door vrouwenogen 112

Koran en Bijbel lezen (Indonesië) 201

Koran en Bijbel, Parallelle verhalen in -, 181

Koran en bijbelteksten, gebruik van -, 51

Koran en moslima’s, ervaringen, 166

Koran lezen als christen met Cragg 94 

Koran, barmhartigheid in - , 217

Koran, betekenis voor Hassan Alkahlaoui 140

Koran, de Koran vertalen 117

Koran, hoe christenen de – lezen, 196

Koran, hoe vaak gelezen? 46

Koran, Kunst van het reciteren van -, 196

Koran, Moslims en het lezen van -, 196

Koran, schoonheid van Arabische taal 169

Koranreciet 86

Koranrecitatie in Marokko 46

Koranvertalingen 140

Korz, Omaima, interview met 112

Kruistochten in Arabische literatuur 130

Küng, H, project Küng 172

Levende, Barmhartige, Vergevende, de- , 208

Levensbeschouwelijke organisaties  R’dam 212

Lezersonderzoek 1974- 77

Libanon 23

Libanon, christenen in - , 202

Liefde in overvloed, angl. theologie interrel. relaties 211

Liefhebbende, de -, 208

Lin, Jan van, gesprek met - 146-47

Literatuur voor moslimjeugd 144

Lokale ontmoetingsprojecten 180

Louis Massignon en mystieke substitutie 210

Luther en anti-islamisme 68

Maatschappelijk activeringswerk, moslim - 154

Macedonië, interreligieuze dialoog 178

Mali, marabouts in, 151

Mannenkleding, islamitische 171

Maraboets 102

Marabouts in Mali 151

Maria in de islam 207

Maria, aankondiging van Jezus’ geboorte 82

Marokkaanse jongeren 169

Marokko, talen in -, 169

Marokko, van maagd naar moeder 73

Marokko, volksgeloof in - , 151

Marokko, Vrouw in -, 167

Massignon en badaliya 210, 211

Massoudy, Hassan, kalligrafie 182

Maududi, Sayyid Abu A’la, 99

Media en opleidingen 179

Medische vragen 186

Mekka, Medina, Westerlingen in 87

Mensenrechten, Islam en - 74

Middeleeuwse theologen over dialoog 160

Midden Oosten, christenen in – 202

Migranten, opdracht kerk t.o.v. - 61

Migrantenliteratuur, identiteit in - 123

Migratie, Islamitische transnationale – 209

Milli Göruş 176

Milli Görüs in Nederland 157

Missie naar islam (Cragg) 173

Missie/ zending – dialoog 77

Modernisering M. Oosten, reacties op - 64

Mohammed Bahaoeddin  Sjah Naqshband 177

Mohammed en de christenen van Najran 111

Molukken, christenen en moslims

Monastieke dialoog 200

Monniken van Tibhirine (Algerije) 130

Moskee 36, 42, 65, 75

Moskee en (burgerljke) gemeente 168

Moskee, architectuur in Nl. 129

Moskee, maatschappelijke rol van - (R’dam), 168

Moskee, Tilburg, vertraging bouw 152

Moskeeën, Marokkaanse 168

Moskeeën, gemeente en- 168

Moskeeorganisaties in Nederland 157 

Moslims over christenen 164

Moslimvertegenwoordiging in België 195

Mozes bij joden, christenen, moslims 90

Muhammad Ashafa en James Wuye (nigeria) 206

Muhammad Iqbal 91

Muhammad Taha, Soedan, 150

Multicult Geestel. zorg, identiteit, ambt 143, 174

Multicult. Multirelig. Centrum Tilburg 168

Multiculturele geestelijke verzorging 143

Muskens, Mgr. T. , in memoriam, 205

Mystiek 135, 177

Mystiek, islamitische 80

Mystieke substitutie (Massignon) 210, 211

Mystiekgroep (in Nederland) 201

Najran, Mohammed en de christenen van 111

Namen van God, Schoonste - , 208

Nathan de Wijze, Joden, christenen, moslims in – 199

Nationalisme en islam in Turkije 118

Navigators, christ. transnationale studentenorg. 209

Nederland, Islam: aantal, stromingen 97                                           

Nederland, Visies op islam in 97

Negenennegentig schoonste namen 40, 208

Nicolaas van Cusa over godsdienstvrede 160

Nodiging tot de islam (da’wa) 89

Nostra Aetate, terugblik, analyse en vervolg 211

Nurcholis M., modernisering Indonesië 115

Nurculuk in Duitsland 50

O.I.C., Organisatie van Isl. Conferentie 165

Offerfeest 16

Onderwijs 66, 76, 85

Onderwijs, intercultureel 85, 174

Onderwijs, interreligeus – in België, 174

Onderzoek multiculturele geestelijke zorg 143

Onsterfelijkheid in humanisme 190

Ontmoeting r.k. pastores en imams 158

Ontmoetingen in Schiedam, Gouda 137

Ontmoetingsonderwijs op prot. chr. scholen 159

Opleidingen voor imams en moslims in Nl. 179

Oproep tot het gebed 86

Orgaan- en weefseldonatie 186

Organisaties, Moslim, tot 2000 146-47

Osmaanse rijk, Turkije 145

Overeenkomsten en verschillen (nabeschouwing) 211

Pakistan, interreligieus leren in- , 159

Palestijnse vrouwen in Bethlehem 206

Paradijsboom, (Kor. 53: 14) 108

Pastores (r.k.) en imams, ontmoeting 158

Paus Benedictus XVI, reactie op toespraak van -, 183

Paus Benedictus XVI, toespraak van -,Regensburg, 183

Pax Christi, vredesprijs 1996, 132

Pelgrimage als grenservaring 189

Pelgrimeren Samen- , in Frankrijk en Marokko 189

Pelgrimeren, Samen-, op de Balkan 189

Pelgrims in Europa 189

Persoons- en familierecht 30

Petrakerk (Leiden) , hoe - moskee wordt 152

Petrus Abaelardus 160

Plaats en tijd, islamitische meningen over 141

Plaatselijke dialoogorganisaties 180

Plaatsvervangende opoffering (Massignon) 210, 211

Pluralisme in islam, Koran, traditie 144

Politieke deelname van moslims in Europa 197

Preek in moskee 65

Presentatie islam 10

Prinsjesdagviering 212

PROCMURA, dialoog in Afrika 119

Publicaties, kerkelijke over dialoog 146-47, 214

R.K. documenten over dialoog, 214

R’dam, maatschappelijke rol moskeeën 168

R’dam, Platform van Levensbesch. Organisaties 212

Ramadan 3, 13,

Ramadan in Indonesië en Nederland 194

Ramadan, Tariq 132

Raymundus Llullus en interreligieuze dialoog 160

Religies voor vrede en W.C.R.P., 212

Religieus leiderschap en conflict (Nigeria) 206

Reveil, islamitisch en Westen 122

Riet, Lied van het –, Gülen, 184

Rifat Hassan 136

Ritueel slachten 60

Rituele gebed (salaat) 25

Roemi en Gülen 184

Roemi, 136

Roravolere, R’damse Raad  Levensb. en Religies 212

Rotterdam, interreligieuze excursie 180

Rotterdam, succes met dialoog in - , 203

Rotterdam, Veelkleurige religies - , 180

Rowan Williams over interreligieuze relaties 211

Sajarie’a 126

Salaat 25

Salafisme 210

Samenleven met buitenlandse werknemers 20               

Samenwerking r.k. en protestant 146-47

Sant’Egidio-gemeenschap (Antwerpen) 203

Scholen, chr. en moslim leerlingen 85

Scholen, islam onderwijs in België 144

Scholen, Islamitische basisscholen 144

Scholen, voorlichting islam aan 76

Schoonste namen 113

Schoonste namen van God 208

Schriften, Islam en 34

Schriften, Samen de – lezen, 201

Schuld en vergeving (interv.) 116

Scriptural Reasoning 201, 212

Secularisatie in Turkije (Tonҫa) 176

Seksualiteit 46

Seksualiteit in Marokko en Turkije 73

Sekten in islam 57

Serajewo en Cordoba 122

Sidi Hamza, Tarîqa Marokko) 177

Sierra Leone, Interreligious council, 162

Sjarie`a en Europa 84

Sjarie’a in Indonesië, vernieuwing? 167

Sjariea, Klassieke – en vernieuwing (Berger) 197

Sjarie'ati, Ali,  en de pelgrimsreis 87

Sji’a in Jemen, 213

Sji’a in Nederland 213

Sji’ieten 78

Sji’ieten en Benedictijnen in gesprek 200

Sjiïeten in Nl. vs. Religie, etniciteit, burgerschap 205

Sluier, betekenis van – (Daphne Grace) 171

Soedan, Abdullahi an Na`im, 150

Soefisme 80, 135, 177

Soefisme, Küng over - , 172

Sovjetunie, islam in - , 58

Spanje, Joden, christenen en moslims 109

Spanje, tolerantie t.o.v. Joden, Christenen, Moslims 114

Spior 168

Staat, Islam en - , 44

Stichting Islam en Dialoog 184

Studentenverenigingen, islamitische - , 187

Süleyman Necati Akcesme, Leiden 105  

Suriname, ontwikkeling islam in 70, 108

Syafa'atun  Almirzanah, in gesprek met 146-47

Syrië 26

Syrië, geweldloosheid, Jawdat Said, 206

Syrië, opstand en dialoog in-, 202

Syrië, opstand en verzoening in - , 202

T.I.C.F., Turkse Islamitische Culturele Federatie 157

Tanzania, christenen en islam 125

Tariq Ramadan 132, 192

Tarîqa Alawiya (Algerije) 177

Tarîqa, sjeikh Sidi Hamza (Marokko) 177

Tent of Nations 206

Theologen, Nederlandse, over de islam 100

Theologie van religies of theologie van dialoog? 214

Theologie, Küng over normatieve - , 172

Thomas van Aquino en dialoog 149

Thomas van Aquino, spreken over God 149

Tijd en Plaats, islamitische visies over, 141

Tijdschrift Begrip (1974-77) 32

Tijdschrift Begrip , 146-47

Tilburg, multicultureel -relig. centrum 168

Tilburg, vertraging bouw Turkse moskee 152

Tolerantie 133

Tolerantie in Andalusië 114

Tora, land, volk, (Israelisch Palestijns conflict), 199

Tradities, verschillende – in Gr-Brittannië, 209

Trans-Jordanië,  christenen in -, 24

Transnationale Islam in Europa 165

Trialoog, priester, rabbijn, imam (België) 199

Tunesië, de vrouw in - (S. Chater), 52

Turkije, christenen in -, 28

Turkije, excursie 131

Turkije, godsdienst en staat, T. ervaringen 167

Turkije, islameducatie in -, 121

Turkije, Koran en hadieth in -, 167

Turkije, nationalisme en islam in -, 118

Turkije, Osmaanse rijk en- , 145

Turkije, overgangsrituelen 73

Turkije, secularisatie in -, 176

Turkse imams en Diyanet 179

Turkse moslimorganisaties 176

Turkse opvattingen over christendom 72

Turkse vrouwen en volksgeloof 151

Tuzla, Grupa Most, Bosnië-Herzegovina 178

UMMON Unie voor Marokkaanse Moskeeën in Nl. 157

Vergevende, Levende, Barmhartige, de-, 208

Vergeving (Fethullah Gülen) 184

Verkoop kerken aan moslims 75, 152

Verkoop kerken die moskee worden? 152

Vertalen, de Koran vertalen 117

Verzoening 133

Vieringen, Gezamenlijke 158

Vieringen, Gezamenlijke, in Zwolle 158 

Visies van moslims op christenen 155

Vlaamse Pax Christi 128

Vluchtelingen in Bijbel, 216

Vluchtelingen in islam, 216

Vluchtelingen, juridische status van – in islam, 216

Volksgeloof in Marokko 151,

Volksgeloof in Marokko, 143

Volksgeloof in zwart Afrika 151

Volksgeloof, Islam en – in Nl. 151

Volksislam en Turkse vrouwen 151

Vooroordelen Nederlanders over islam 83

Voortgezet onderwijs, moslims in 121

Vrede en verzoening in India 188

Vredesbeweging en dialoog 128

Vredeswerkers in Duitsland 206

Vreemdeling 133

Vreemdelingen in Bijbel 216

Vreemdelingen in islam, 216

Vrijheid van godsdienst en meningsuiting 207

Vrouw in Marokko 167

Vrouw, emancipatie van (N. Afrika)  54, 96

Vrouw, wetgeving 47

Vrouwen en revolutie in M-Oosten 79

Vrouwen, gezag en kracht van -, 193

Vrouwen, Marokkaanse - en islam 102

Vrouwen, Palestijnse – in Bethlehem, 206

W.C.R.P. en Religies voor vrede, 212

WCRP in Bosnië-Herzegovina 178

Werkgroep Soest 9

Yvonne Sutaredjo, interview met-, 105

Zending onder moslims? 43

Zending/ missie – dialoog 77, 119

Ziekte en dood 186

'